Regular

Javascriptte fonksiyonlar first-class objectlerdir. Yani diğer bir deyişle fonksiyonlar object tipindedir ve tipi object olanlar gibi (String, Array, Number) kullanılabilirler. Bu yüzden fonksiyonlar değişkende saklanabilir, başka bir fonksiyona argüman olarak verilebilirler, başka bir fonksiyonun içinde oluşturulabilir yada o fonksiyonun geri dönüş değeri olabilirler.